Arkangel (magazine)

Arkangel är en brittisk-baserade halvårs djur befrielse tidningen publicerades första gången i vintern 1989. Tidningen, som säljs internationellt, täcker globala aspekterna av tunnelbane- och djur rättigheter kampanjer, och främjar en vegan livsstil. [1]

Tidningen var idén om Ronnie Lee , grundaren av Animal Liberation Front (ALF). [2] Även i fängelse, fick han regelbundet brev stöd och information om orapporterade åtgärder av ALF-aktivister. Lee beslutat att publicera dessa i form av ett magasin, med den första upplagan som satts samman av Vivian Smith. [3] Tidningen fortsätter att skrivas till stor del av aktivister i samband med brittiska ALF. [4]

Anteckningar 

  1. Hoppa upp^ Nocella, Anthony. “Förstå ALF: Från kritisk analys till kritisk pedagogik” i Best, Steven. Terrorister eller frihetskämpar? . Lantern Books, 2004, s. 195.
  2. Hoppa upp^ “Ronnie Lee Fighting Talk: en intervju med Arkangel”,Arkangel, fråga 25.
  3. Hoppa upp^ Mann, Keith. From Dusk ’til Dawn: En insider syn på tillväxten av djurbefrielserörelsen. Valp kniptång Press, 2007, s. 189.
  4. Hoppa upp^ Garner, Robert. Djur Politik och moral, Manchester University Press, 2004, s. 78.

About the author

Assistent

View all posts