Rocky Mountain Animal Defense

Rocky Mountain Animal Defense ( RMAD ) är en USA-baserad ideell 501-C-3 organisation som hjälper till att eliminera den mänskliga tas djurens lidande i Rocky Mountain regionen. Gruppen bildades 1994. RMAD främjar sitt uppdrag genom offentlig utbildning, samhällsengagemang, rättstvister, lagstiftning och praktiskt arbete. Från och med maj 2010, var gruppen döptes Rocky Mountain Rättvisa för djur under ledning av verkställande direktören Karen Breslin.

Historia 

År 1993 var en hemlig exposé över fruktansvärda förhållanden filmades på en intensiv ägg gård operation i Boulder, Colorado. Utnyttja den publicitet som genereras av video, en liten men hängiven grupp frivilliga gick samman för att bilda RMAD. Historiskt sett har frivilliginsats blåst arbete RMAD. Under årens lopp har avlönad personal fasats in för att stödja dessa frivilliga uppförandeprogramarbetet, och administrera organisationen. Idag är en liten personal stödjer organisationen, som fortsätter att starkt beroende av frivilliga.

Finansiering

Cirka 75 procent av RMAD finansiering kommer från enskilda bidrag och medlemsavgifter. Cirka 20 procent kommer från stiftelser. Resterande 5 procent kommer från företag och organisationer. Organisationen ägnar cirka 80 procent av sin budget mot program som direkt stöder utbildning och påverkansarbete på uppdrag av djur. Den använder cirka 20 procent av sin budget för administration och organisationsutveckling.

About the author

Assistent

View all posts